Skrócona forma klauzuli informacyjnej:

Administratorem twoich danych osobowych jest esuplement.pl. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą jeżeli użyjesz formularza kontaktowego.
Zobacz proszę szczegółową informację na temat przetwarzania twoich danych osobowych:

Klauzula informacyjna

Kim jesteśmy?

Firma esuplement.pl, zwana dalej „Administratorem” lub „My”.

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: www.esuplement.pl lub mailowo pod adresem: info@esuplement.pl.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celu skontaktowania się z Tobą, co zwane jest przetwarzaniem danych w zakresie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z Art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”).

Czy przekazanie danych jest dobrowolne? Tak, przekazanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Nie musisz przekazywać Nam swoich danych (takich jak adres e-mail, Twoje imię i nazwisko, twój numer telefonu) jednak udostępnienie Nam tych danych poprzez formularz kontaktowy umożliwi kontakt z Tobą. Bez dostępu do Twoich danych osobowych byłoby to niemożliwe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom oprogramowania, dostawcom powierzchni serwerowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG? Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cel, dla którego te dane zostały zebrane. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych Nam danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  • przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.